Wednesday, September 12, 2007

PETUA BERSAHABAT


Syed Khalid to koleq9094

Seorang tokoh ilmuan Islam, Ibnu Maskawaih, pernah berpesan:"Ketahuilah bahawa sekalipun bersahabat dengan teman-teman anda di sa'at-sa'at kelapangan itu diwajibkan, namun bersahabat dengan mereka di waktu susah lebih diwajibkan lagi kerana manfa'atnya bagi sahabat-sahabat anda itu jauh lebih besar."

so...siapa yang perlukan bantuan........let us lend them a hand.

No comments: