Wednesday, June 28, 2006

"Keluar lah Beruk !!"

Gedebe jerit kat aiwa, peah, tunkid, buncit dll. kat dalam stor sukan masa sukan tara.

- From aiwa's recollection

No comments: